Wspólnotowa adoracja krzyża

Wielbimy Cię, Panie Jezu Chryste, tu i we wszystkich kościołach Twoich, które są na całym świecie – i błogosławimy Tobie, że przez Krzyż Twój święty odkupiłeś świat.(św. Franciszek z Asyżu)

Scroll to Top