Zakończenie Kapituły Prowincjalnej 2021

Kapituła prowincjalna, według prawa zakonnego jest najwyższą instancją ustawodawczą Prowincji. Zwoływana co pięć lat, dokonuje oceny życia w prowincji i jej odpowiedzi na bieżące potrzeby Kościoła i świata. Jest wyrazem współodpowiedzialności i jedności wszystkich sióstr.  

Podczas kapituły dotychczasowa Przełożona Prowincjalna, S. Mirona Turzyńska przedstawiła sprawozdanie z życia prowincji w latach 2016 -2021, po którym siostry wyraziły słowa wdzięczności s. Mironie za 10 – letnie, pełne zawierzenia i odwagi przewodzenie prowincji. Następnie zatwierdzono przedstawione działania i zalecenia na najbliższe pięć lat.

4 maja siostry delegatki dokonały wyboru nowego zarządu prowincji na najbliższe pięć lat:

Przełożona Prowincjalna – S. Majella Lizińczyk

Pierwsza radna – S. Irmina Grulkowska

Radne: S. Samuela Ginter, S. Marcelina Knade i S. Edyta Gilmajster

Nowo wybranej Radzie Prowincjalnej życzymy otwarcia na prowadzenie Ducha Świętego, zawierzenia i odwagi w podejmowaniu współczesnych wyzwań! DZIĘKUJEMY ZA WASZE „TAK”!!!!

Nowo wybrana Rada Prowincjalna

Dnia 5 maja 2021 r. uroczystą Mszą św. sprawowaną przez ks. Biskupa Ryszarda Kasynę – ordynariusza diec. pelplińskiej zakończyła się XII Kapituła Prowincjalna polskiej prowincji Sióstr Franciszkanek. Ks. Biskup w homilii nawiązując do tematu kapituły podkreślał moc zakorzenienia się w Ewangelii i Eucharystii. Wypływa z niego zaproszenie do trwania blisko Jezusa i zakorzenienia się jak latorośle w winnym krzewie. Trwać przy Jezusie to znaczy mocno kochać, być sercem przy sercu bez względu na okoliczności; to trzymanie się Słowa życia, które jest zawsze wierne – podkreślał ks. Biskup. Wyraził też słowa wdzięczności za posługę poprzedniej radzie prowincjalnej, życząc jednocześnie odwagi nowo wybranej radzie.

Scroll to Top