„Zakorzenione w Ewangelii i Eucharystii zacznijmy od nowa”

1 maja rozpoczęła się XII Kapituła Prowincjalna polskiej prowincji Maryja Wspomożenie Wiernych w Domu Prowincjalnym w Orliku. Towarzyszy jej temat: „Zakorzenione w Ewangelii i Eucharystii zacznijmy od nowa”. Skład Kapituły tworzy ustępująca Rada Prowincjalna i wybrane delegatki z różnych wspólnot. Obradom przewodniczy radna generalna S. Pacyfika Leman. 

Spotkanie sióstr rozpoczęła msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem Ojca Bernarda Marciniaka OFM ministra prowincjalnego prowincji poznańskiej. Podczas homilii kaznodzieja zwrócił uwagę na ogromną moc Słowa Bożego, podkreślając min. słowa, które często powtarzał Jan Paweł II: Nie lękajcie, Bóg jest Miłością, poznacie prawdę, a Prawda Was wyzwoli- to jest najważniejsze zdanie wg. Jana Pawła II w Piśmie św. To zdanie niech będzie często w sercach  sióstr w procesie kapitulnym. Kapituła jest wydarzeniem kościelnym, ażeby podtrzymać franciszkańskie posłannictwo. Jest wyrazem współodpowiedzialności i jedności wszystkich sióstr (por. KG 81)

Podczas najbliższych dni siostry delegatki zapoznają się ze sprawozdaniem Przełożonej Prowincjalnej, s. Mirony Turzyńskiej z ostatnich pięciu lat i dokonają jego oceny. Wysłuchają raportów wszystkich komisji, świetlic, ekonomki prowincjalnej i działalności Domu Seniora w Więcborka. Siostry zajmą się również propozycjami, zaleceniami wypracowanymi podczas spotkań przedkapitulnych i będą rozeznawać zadania, znaki czasu i nowe drogi na najbliższe pięć lat, na które powołuje je Duch Święty, jak również dokonają wyboru nowej rady prowincjalnej. Niech światło Ducha Świętego towarzyszy tym obradom.

Scroll to Top