Zakończyła się III seria rekolekcji ze św. Franciszkiem

W Orliku zakończyła się trzecia seria ośmiodniowych rekolekcji w dynamice lectio divina, które Siostry przeżywały w szczególnej bliskości świętego Franciszka z Asyżu, medytując teksty ewangeliczne, które w życiu Serafickiego Ojca odegrały szczególnie ważną rolę. W tym czasie pustyni posługę głoszenia Słowa oraz towarzyszenia duchowego pełnili Bracia Kapucyni: Michał Deja i Piotr Wardawy oraz ks. Janusz Chyła.

Rekolekcje rozpoczęły się w czwartek 27 lipca po południu. 39 sióstr rekolektantek pogrążyło się w głębokim milczeniu, dając pierwszeństwo Słowu Bożemu. Br. Michał Deja, biblista, poprzez przygotowane wprowadzenia w poszczególne etapy rozważań dzielił się bogactwem wiedzy i własnych przemyśleń, ukazując głęboki kontekst i odniesienia wybranych tekstów Ewangelii Mateuszowej do Pięcioksięgu, a także życia i drogi duchowej świętego Franciszka z Asyżu.

Niech ten czas przyniesie obfite owoce w codziennej drodze kroczenia za Panem!

Scroll to Top