Sercem przy Słowie – rozważanie na II niedzielę zwykłą w roku A

Słowo tej niedzieli to fragment z pierwszego rozdziału Ewangelii wg. św. Jana, bezpośrednio następujący po rozmowie Jana Chrzciciela z żydowskimi wysłannikami z Jerozolimy. Otrzymujemy w nim jego osobiste świadectwo o Jezusie.

Natchniony Jan nie waha się nazwać Jezusa „Barankiem Bożym”. Dawał do zrozumienia, że oczekiwany Mesjasz jest podobny do paschalnego  baranka prowadzonego na zabicie. Jezus pragnie objawić się jako sługa i cichy baranek.

Czy wierzę w wartość cierpienia?

Duchowa wrażliwość Jana jest owocem jego życia na pustyni, w bliskości Boga.

Tam nauczył się rozeznawać Jego głos i być Mu posłusznym.

Czy potrafię rozpoznawać Jezusa w maluczkich, w najprostszych wydarzeniach dnia?

TEKST NIEDZIELNEJ LITURGII SŁOWA

Scroll to Top