Sercem przy Słowie- rozważania Ewangelii

Rozważanie na VI Niedzielę Zwykłą w roku B

Jezus w dzisiejszej Ewangelii dokonał uzdrowienia trędowatego człowieka. Z jednej strony urzeka postawa owego mężczyzny: pełna pokory, ale także ufności, determinacji i wiary. W słowach: „Jeżeli chcesz, możesz mnie oczyścić” jest zawarta teraźniejszość i przyszłość. Trędowaty był świadomy swojej kiepskiej sytuacji i wiedział, że Jezus jest Tym, który może to zmienić.

Rozważanie na VI Niedzielę Zwykłą w roku B Read More »

Rozważanie na IV Niedzielę Zwykłą w roku B

Jezus naucza jak ten, który ma władzę – rozważanie do Ewangelii na IV niedzielę zwykłą w roku B. W danym fragmencie Ewangelii widzimy Jezusa, który przemawia i działa z wielką mocą. Nauka Jego zdumiewa słuchających, budzi zdziwienie oraz zachwyt. Jest inna niż słowa uczonych w Piśmie. Potwierdzeniem nauczania Jezusa staje się wypędzenie ducha nieczystego z opętanego.

Rozważanie na IV Niedzielę Zwykłą w roku B Read More »

Rozważanie na III Niedzielę Zwykłą w roku B

„Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!”  Jezus w dzisiejszej Ewangelii przypomina, że Boże obietnice się spełnią. Na wszystko przyjdzie czas – na nagrodę dla sprawiedliwych i karę dla zatwardziałych grzeszników. Nie jest to żadna groźba ze strony Jezusa, tylko przypomnienie nieuchronnych konsekwencji. W jednym z psalmów możemy

Rozważanie na III Niedzielę Zwykłą w roku B Read More »

Scroll to Top