2 sierpnia – franciszkańskie Święto MB Anielskiej z Porcjunkuli

2 sierpnia cała Rodzina Franciszkańska łączy się duchowo obchodząc Święto Matki Bożej Anielskiej, kojarzone z tzw. „Odpustem Porcjunkuli”. Dzień ten wiąże się z rocznicą poświęcenia kapliczki pod tym wezwaniem, znanej także pod nazwą Porcjunkula, znajdującej się pod Asyżem. Miejsce to, nierozerwalnie splecione ze świętym Franciszkiem i będące kolebką Zakonu, stało się także za pośrednictwem Franciszka źródłem łaski dla wszystkich wiernych. Tego dnia bowiem nawiedzając kościół franciszkański lub parafialny można pod zwykłymi warunkami uzyskać odpust zupełny.

Na początku XIII wieku Porcjunkula była małą, opuszczoną kaplicą, położoną kilka kilometrów od Asyżu. Dziś nad tym najmniejszym sanktuarium świata wznosi się okazała Bazylika p.w. Matki Bożej Anielskiej.

Około 1206 roku Franciszek na początku swojej drogi nawrócenia własnymi rękoma odbudował zrujnowaną kapliczkę, tam również trzy lata później wysłuchał Ewangelii o rozesłaniu apostołów, która wpłynęła na jego sposób życia. To tam gromadziła się pierwotna wspólnota franciszkańska i stamtąd bracia wyruszali w świat, aby głosić Ewangelię. Właśnie Franciszek nazwał to miejsce „Porcjunkulą”, co dosłownie oznacza „mała cząstka”. To w tej kaplicy św. Klara w 1212 roku przyjęła z rąk Franciszka habit, tam też z całego świata zjeżdżali się liczni już bracia na kapitułę w Zesłanie Ducha Świętego, tam wreszcie 3 października 1226 roku zmarł św. Franciszek.

Podanie głosi, że w tej kaplicy latem 1216 r. Franciszkowi mieli objawić się Jezus i Maryja. Do nich Biedaczyna z Asyżu miał zwrócić się z prośbą, by każdy po spowiedzi odbytej ze skruchą i nawiedzeniu tego miejsca mógł uzyskać odpuszczenie wszystkich grzechów i kar. Papież Honoriusz III udzielił tej łaski, ustanawiając ten odpust dla wiernych nawiedzających kaplicę w Porcjunkuli właśnie 2 sierpnia. Z czasem kolejni papieże rozszerzali możliwość uzyskania „Odpustu Porcjunkuli” na kolejne kościoły.

W tym roku przypada 805. rocznica ustanowienia tego odpustu.

Warunki uzyskania odpustu zupełnego Porcjunkuli:
– pobożnie nawiedzić dowolny kościół parafialny lub franciszkański,
– odmówić w nim Ojcze nasz i Wyznanie Wiary,
– przystąpić do spowiedzi,
– przyjąć Komunię świętą,
– pomodlić się w intencjach Ojca Świętego
– wykluczyć przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu.

Msza święta w kaplicy Domu Prowincjalnego w Orliku w poniedziałek 2 sierpnia o godz. 7:00.

Scroll to Top