Śluby wieczyste w Orliku

Dnia 24 lipca, w kaplicy Domu Prowincjalnego w Orliku odbyła się uroczysta Msza święta koncelebrowana, której przewodniczył J.E. ks. bp Ryszard Kasyna, ordynariusz diecezji pelplińskiej. W czasie liturgii swoją wieczystą profesję zakonną na ręce Przełożonej Prowincjalnej, s. Majelli Lizińczyk, złożyły siostry: s. Honorata Kidaj, s. Laura Witkowska, s. Konstancja Kubicka, s. Joachima Pytel, s. Rozalia Modzelewska i s. Józefa Trzcińska. 

W homilii ks. Biskup  zwracając się do Sióstr składających śluby wieczyste powiedział: „Na sposób życia, który dziś na zawsze obieracie, należy zawsze patrzeć oczyma wiary, bowiem tak do końca nigdy nie zrozumiemy tego powołania, jak tylko właśnie w relacji do Jezusa Chrystusa. Tylko w tej relacji styl życia, jaki dziś w pełni podejmujecie poprzez śluby wieczyste, będzie stawał się czytelny i owocny”. Nawiązując do słów Ewangelii bp Ryszard Kasyna podjął refleksję, że cichą bohaterką przypowieści Jezusa o pannach roztropnych i nierozsądnych jest oliwa. „Dopóki jest, nikt nie zwraca na nią szczególnej uwagi. Jednak jej brak w lampach nierozsądnych panien spowodował tragedię. […] Jesteśmy często skłonni szanować to co drogocenne, przedmioty, które mają charakter świąteczny, tymczasem wielkie rzeczy dokonują się z udziałem niepozornych i małych. Czy jestem jak oliwa na rany dzisiejszego świata?”.

W tym radosnym i uroczystym dla polskiej Prowincji wydarzeniu razem z Siostrami uczestniczyli rodzice i krewni Sióstr neoprofesek, kapłani i bliscy przyjaciele oraz siostry z innych zgromadzeń zakonnych. Wspólnie dziękując Bogu za dar ich powołania, zgromadzeni na Eucharystii wierni wzywali wstawiennictwa Trójcy Przenajświętszej i Wszystkich Świętych, wypraszając dla Sióstr łaskę wytrwania i świętości na obranej drodze służby Ludowi Bożemu.

Scroll to Top