4 października czcimy w Kościele świętego Franciszka z Asyżu

W Kościele Powszechnym jako wspomnienie liturgiczne, a w Rodzinie Zakonów Franciszkańskich jako Uroczystość Założyciela – w dniu 4 października uwielbiamy Boga za dar i świadectwo życia Franciszka z Asyżu – jednego z najpopularniejszych świętych Kościoła.

Jan Bernardone, znany później jako święty Brat Franciszek, urodził się w 1181 lub 1182 roku w Asyżu we Włoszech jako syn bogatego kupca. Burzliwa młodość pełna wielkich marzeń i pragnień stała się także momentem, w którym dokonało się jego spotkanie z Bogiem i proces stopniowego nawrócenia, które ostatecznie zaowocowało radykalnym odcięciem się od prowadzonego dotychczas życia – młody Francesco, marzący wcześniej o wielkiej sławie, ostatecznie wybiera ubogą tunikę żebraka, by stać się najmniejszym z maluczkich. Ta uboga tunika przewiązana sznurem stała się później przez wieki rozpoznawalnym znakiem Braci i Sióstr z Zakonu Świętego Franciszka.

Do dziś Zakony Franciszkańskie są najliczniejszą duchową rodziną w Kościele – tych, którzy w swoim życiu pragną naśladować Chrystusa idąc śladami Biedaczyny z Asyżu jest około 700 tysięcy na całym świecie, zakonników, sióstr zakonnych, tercjarzy i świeckich zrzeszonych w różnych ruchach. Co ciekawe, duchowością franciszkańską zafascynowani są nie tylko katolicy. Wspólnoty franciszkańskie istnieją także w Kościołach protestanckich, anglikańskim i starokatolickim, należą one do tzw. Ekumenicznego Zakonu Franciszkańskiego.

Czym dziś może nas zachwycać i inspirować Święty z Asyżu?

Z pewnością wielu wymieni jego ewangeliczny radykalizm, miłość do stworzonego świata jako odbicia piękna Boga, duch powszechnego braterstwa, głębokie życie modlitwy i kontemplacji, głoszone przez niego orędzie pokoju w świecie targanym przez konflikty, heroiczną wierność Kościołowi mimo słabości jego członków i hierarchów, ogromną pokorę a jednocześnie odwagę w byciu „nowym szaleńcem dla Chrystusa”…

…a Ciebie co inspiruje w Bracie Franciszku?

Scroll to Top