Dni Prowincji i obchody 75-lecia powstania polskiej prowincji

Tegoroczna majówka w Orliku była czasem siostrzanej z radości z bycia razem, i to w pokaźnym gronie. W dniach 30 kwietnia i 1 maja ponad sto Sióstr Franciszkanek celebrowało wspólnie Dni Prowincji, podczas których świętowałyśmy również przypadającą w tym roku 75. rocznicę utworzenia polskiej prowincji p.w. Maryi Wspomożenia Wiernych.

Otwarcia obchodów Dni Prowincji w niedzielę 30 kwietnia dokonała s. Majella Lizińczyk, Przełożona Prowincjalna. W inauguracyjnym przemówieniu nawiązała do hasła „Pochwalony bądź, Panie mój”, jakie towarzyszyło temu wydarzeniu. Wyraziła ogromną wdzięczność Bogu za Jego Opatrzność, która kierowała losami Zgromadzenia tak, iż pojawiło się ono i zakorzeniło na polskiej ziemi, mimo trudnych okoliczności historycznych, a także za trud i ofiarę wszystkich Sióstr, dzięki którym mogła powstać i rozwijać się polska prowincja. Szczególne podziękowania skierowała do Sióstr, które w przeszłości sprawowały urząd przełożonej prowincji i wniosły ogromny wkład w jej rozwój.

Następnie pod przewodnictwem kapelana, o. Arkadiusza Czai OFM, Siostry udały się w procesji na przyklasztorny cmentarz, niosąc znicze jako wyraz pamięci i wdzięczności wobec tych sióstr, które poprzedziły je na drodze powołania.

Uroczystej Eucharystii o godz. 12 przewodniczył J.E. ks. biskup Ryszard Kasyna, ordynariusz diecezji pelplińskiej. Mszę Świętą koncelebrowali także, oprócz Ojca kapelana: ks. kan. Janusz Chyła, diecezjalny referent ds. życia konsekrowanego, ks. Damian Drozdowski, proboszcz parafii Leśno, na terenie której znajduje się klasztor, oraz ks. Andrzej Kubisz, dziekan dekanatu bruskiego i proboszcz sąsiedniej parafii w Dziemianach. Dzięki uprzejmości diecezjalnego Radia Głos, Msza Święta była transmitowana on-line. We wspólnej modlitwie wzięły udział także Radne Generalne z Rzymu, przebywające obecnie w Polsce podczas trwającej kanonicznej wizytacji generalnej: s. Dirce Limberger oraz s. Pacyfika Leman, burmistrz Brus p. Witold Ossowski, ministranci oraz okoliczni mieszkańcy.

Po południu na Siostry czekały przygotowane z okazji jubileuszu „niespodzianki” – udekorowana sala historyczna, gdzie można było zapoznać się z historią powstania prowincji i archiwalnymi zdjęciami z budowy Domu Prowincjalnego, film dokumentalny z wywiadami sióstr przygotowany przez sekcję medialną oraz „namiot artystyczny”, w którym siostry mogły sprawdzić swoje talenty artystyczne przy malowaniu.

Film ten, stworzony z okazji 75-lecia powstania polskiej prowincji, można zobaczyć tutaj:

Wieczorem zgromadziłyśmy się w kaplicy, by wysłuchać słowa, jakie z okazji naszego Święta skierowała do nas Przełożona Generalna, s. Rita Cammack. Odczytały je w jej imieniu s. Dirce i s. Pacyfika. Przekazały też prezent od Rady Generalnej, jakim jest szczególne błogosławieństwo papieża Franciszka dla całej polskiej Prowincji z okazji obchodzonego jubileuszu oraz zamówionych w naszej intencji Mszach Świętych, które będą odprawione w ważnych dla nas duchowo miejscach: przy Grobie św. Franciszka w Asyżu, w Bazylice MB Anielskiej w Porcjunkuli oraz przy Grobie św. Jana Pawła II.

Następnie we wspólnej modlitwie uwielbienia dziękowałyśmy Bogu za dar naszego powołania i prosiłyśmy go o Ducha Świętego, by w sposób wierny i twórczy odpowiadać na to powołanie, dalej pisząc historię naszej prowincji.

W drugim dniu obchodów Dni Prowincji zgromadziliśmy się na wspólnej Eucharystii, której przewodniczył o. Leonard Bielecki OFM, Prowincjał poznańskiej Prowincji Braci Mniejszych. Przy ołtarzu zgromadzili się również zaprzyjaźnieni kapłani: o. Jonasz Krefta OFM, dawny kapelan w Orliku, ks. prałat Zdzisław Wirwicki oraz ks. Mirosław Wensierski, a także obecny kapelan, o. Arkadiusz.

„Serce Prowincji jest tam, gdzie jest serce każdej z Was, gdzie bije ono dla Jezusa. Gdybyśmy przyłożyli do niego stetoskop, powinniśmy usłyszeć, jak bije w rytmie: Bóg się zatroszczy… Bóg się zatroszczy… Pokój i Dobro… Pokój i Dobro…” – powiedział podczas homilii Ojciec Prowincjał. Kaznodzieja zauważył, że gdy przyjmujemy Słowo, jakie Bóg daje w liturgii na dzień jubileuszu, staje się ono swoistym programem na ten czas. „Dla Was to Słowo jest jasne: Nie bój się! Ja jestem Dobrym Pasterzem.”.

Po zakończonej Liturgii był jeszcze czas na wspólne spotkanie przy stole, wesołą siostrzaną rekreację z niecodziennymi wyzwaniami (rozpoznanie niektórych sióstr na starych zdjęciach czy próba dopasowania grup semestrowych sprawiła masę radości). Celebracja Dni Prowincji zakończyła się uroczystym rozesłaniem w kaplicy z błogosławieństwem Ojca Prowincjała. Bogu niech będą dzięki za ten piękny czas!

GALERIA ZDJĘĆ Z DNI PROWINCJI

Scroll to Top