I spotkanie dla małżeństw w Orliku

„Nić do porozumienia, czyli o komunikacji w relacji” – pod takim hasłem w sobotę 18 lutego odbyło się pierwsze spotkanie dla małżeństw w klasztorze w Orliku. W wydarzeniu wzięło udział 21 par, w tym jedno narzeczeństwo.

Część konferencyjno-warsztatową spotkania poprowadzili Natalia i Jacek Gozdalscy, małżeństwo z Trójmiasta z wykształceniem pedagogiczno-psychologicznym oraz teologicznym, animatorzy diakonii małżeńskiej wspólnoty Młodzi i Miłość z Gdańska. 

Podczas konferencji zatytułowanej „Moc małżeńskiego słowa” uczestnicy mogli zapoznać się m.in. z tym, jak ważne są słowa, które wypowiadamy, co ułatwia wzajemną komunikację, a co jej nie sprzyja lub wręcz staje się zamykającą nas blokadą we wzajemnym dialogu. Prowadzący zapoznali małżonków z jedną ze współczesnych metod komunikacji, nazwaną przez jej twórcę – Marshalla Rosenberga – Porozumieniem bez przemocy i z jej podstawowymi krokami.

Część warsztatowa była okazją do próby praktycznego zastosowania usłyszanych wskazówek i przećwiczenia ich na konkretnych przykładach. Natalia i Jacek dzielili się też cennymi spostrzeżeniami z własnego doświadczenia nauki dobrej komunikacji zarówno w relacji małżeńskiej, jak i w pracy zawodowej.

Po obiedzie uczestnicy mieli możliwość adoracji Najświętszego Sakramentu w naszej orlickiej kaplicy, była także okazja do skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania.

Z posługą sakramentalną przyjechał na spotkanie ks. Wojciech Korzeniak, proboszcz parafii Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata w Starogardzie Gdańskim, terapeuta rodzinny. O godz. 15:00 w kaplicy miała miejsce Eucharystia odprawiona w intencji uczestników spotkania.

Ks. Wojciech podczas kazania w poruszający sposób przypomniał małżonkom, że do swojego małżeństwa zaprosili Żywego Jezusa, który chce Swoją Miłością cementować ich miłość. Małżonkowie i narzeczeni mieli przypomnieć sobie, co jest „złotem”, które w sobie kiedyś dostrzegli i które ich zachwyciło. Wzruszającym momentem był moment udzielania komunii świętej, kiedy małżonkowie/narzeczeni podchodzili razem, trzymając się za ręce…

Spotkanie zakończyła krótka część warsztatowa, w czasie której uczestnicy w osobistej rozmowie w parach pochylili się nad ich relacją małżeńską. Dobrym podsumowaniem spotkania były gromkie brawa dla prowadzących i organizatorów oraz  wyrażona przez uczestników chęć kontynuacji rozpoczętego tematu w przyszłości na uzupełniających warsztatach.

Prowadzący wyrazili też gotowość przeprowadzenia tej samej tematyki spotkania jeszcze raz, gdyby zebrała się podobna grupa chętnych osób. Zainteresowani mogą zgłaszać się w tej sprawie do s. Sancji: sancja.osf@gmail.com .

Następne spotkanie dla małżeństw już 18 marca, a poprowadzi je tym razem ks. Sławomir Ałaszewski, diecezjalny duszpasterz rodzin diecezji pelplińskiej. Serdecznie zapraszamy!

Scroll to Top