Środa Popielcowa – u początku Wielkiego Postu

22 lutego przypada Środa Popielcowa, rozpoczynająca kolejny okres liturgiczny – Wielki Post. W tradycji Kościoła jest to okres przygotowania do Świąt Paschalnych Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, a w znaczeniu duchowym czas szczególnie sprzyjający nawróceniu serca do Boga.

„Kościół w tym okresie przypomina trzy drogi przybliżenia się do Boga i nawrócenia: post, modlitwę i jałmużnę. Praktykowane wyrzeczenia mają umocnić wiernych do walki z wadami i ze złym duchem, pomóc w nawróceniu serca do Boga i oczyszczeniu z grzechów (charakter pokutny).”

Papież Franciszek w Orędziu na tegoroczny Wielki Post wyszedł od czytanej w II niedzielę Wielkiego Postu Ewangelii o Przemienieniu Pańskim (Mt 17, 1-9) i zauważył, że w tym okresie liturgicznym Pan bierze nas ze sobą i prowadzi na miejsce odosobnione. . Jest to droga wymagająca wysiłku, ofiarności i koncentracji. 

„Możemy powiedzieć, że nasza wielkopostna droga jest «synodalna», ponieważ odbywamy ją razem na tej samej drodze będąc uczniami jedynego Nauczyciela” – wskazał Ojciec Święty. Przypomniał, że Wielki Post jest ukierunkowany na Paschę, a nasze „rekolekcje” nie są celem samym w sobie, lecz przygotowują nas do przeżywania męki i krzyża z wiarą, nadzieją i miłością, aby dotrzeć do zmartwychwstania.

Okres Wielkiego Postu to także czas medytacji nad męką Chrystusa, czemu służą specjalne wielkopostne nabożeństwa, takie jak Droga Krzyżowa czy Gorzkie Żale.

W kaplicy Domu Prowincjalnego w Orliku nabożeństwo Drogi Krzyżowej, a po niej Msza Święta w każdy piątek Wielkiego Postu o godz. 17:00, a Gorzkie Żale w niedziele o godz. 15:00. Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy.

Cytaty za: ekai.pl

Scroll to Top