Pierwsza profesja zakonna

W piękny letni dzień 20. sierpnia w Domu Prowincjalnym w Orliku miała miejsce I profesja zakonna. Nowicjuszki: s. M. Lidia Gołąbiewska i s. M. Barbara Zawadzka w czasie uroczystej Eucharystii złożyły na ręce Przełożonej Prowincjalnej, s. Majelli Lizińczyk, śluby ubóstwa, czystości i posłuszeństwa na okres jednego roku, kończąc tym samym czas dwuletniej formacji w nowicjacie.

Celebracji przewodniczył i Słowo Boże wygłosił ks. kan. Janusz Chyła, diecezjalny referent ds. życia konsekrowanego.  W homilii nawiązał do bohatera pierwszego czytania mszalnego, proroka Eliasza, nazywając go pielgrzymem. „Pielgrzym to ktoś, kto wie, że jest przechodniem, że nie ma tutaj na ziemi swojego stałego lokum, że idzie ku innemu miejscu. Pielgrzym jest otwarty na niespodzianki, na to że to Bóg jest tym, który nawiguje naszym życiem, ostatecznie także celem naszego pielgrzymowania.” Zapewnił, że Bóg się o wszystko troszczy, tak jak zatroszczył się o Eliasza. Nawiązał także do trzech słów z Apelu Jasnogórskiego: jestem, pamiętam, czuwam – w kontekście naszej teraźniejszości, przeszłości i przyszłości. „Różne rzeczy będziecie siostry robiły, ale najistotniejsze jest to, że jesteście – że jesteście Bożym stworzeniem, Bożymi dziećmi, że jesteście Chrystusowymi Oblubienicami, że jesteście znakiem dla świata i pamięci Kościoła sięgającego do przeszłości i nadziei Kościoła, sięgającej przyszłości. Bo to wasze „jestem” to także znak, że Bóg istnieje i że zaprasza każdego człowieka, aby w komunii z Nim przeszedł przez ten świat. […]Bogu niech będą dzięki za was!”

Po homilii i wezwaniu wstawiennictwa Ducha Świętego w hymnie Veni Creator, siostra Lidia i siostra Barbara złożyły czasowe śluby zakonne na ręce s. Majelli Lizińczyk, Przełożonej Prowincjalnej, zobowiązując się żyć Ewangelią Jezusa Chrystusa w siostrzanej wspólnocie poprzez zachowanie rad ewangelicznych czystości, ubóstwa i posłuszeństwa zgodnie z Regułą i Konstytucjami Zgromadzenia.

W uroczystości uczestniczyła najbliższa rodzina sióstr nowicjuszek, proboszczowie z rodzinnych parafii i zaprzyjaźnieni kapłani oraz współsiostry z różnych klasztorów. Po zakończonej Liturgii wszyscy uczestnicy mieli okazję złożyć życzenia siostrom neoprofeskom, a świętowanie miało swój ciąg dalszy przy wspólnym stole w klasztornym refektarzu.

Neoprofeski rozpoczęły tym samym kolejny etap formacji zakonnej, jakim jest juniorat, przygotowujący do złożenia ślubów wieczystych. Siostry przyjęły również następujące tytulacje:

s. Maria Lidia od Miłosiernego Spojrzenia Pana Jezusa

s. Maria Barbara od Jezusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie

Na dalszej drodze wzrastania w powołaniu życzymy im Bożego błogosławieństwa i opieki świętego Franciszka z Asyżu.

Bogu niech będą dzięki!

Galeria zdjęć z uroczystości

Scroll to Top