Rekolekcje lectio divina w Orliku

W dniach 11-19 lipca już po raz kolejny odbyły się w Orliku coroczne rekolekcje lectio divina. Zgromadziły 54 uczestników, w tym: 44 siostry franciszkanki, jeden kapłan diecezjalny i 9 osób świeckich.

Rekolekcje przeżywane są w klimacie pustyni, w pełnym milczeniu z indywidualnym prowadzeniem przez kierownika duchowego. 

Uczestnikom, na pięciu etapach towarzyszyli kierownicy duchowi –  4 kapłanów: ks. Ryszard Stankiewicz SDS, ks. Tomasz Niedziela SDS, ks. Jacek Szewczyk SDB,  ks. Rafał Barciński  – oraz  p. Zofia Rubini.

Niech wierne i wytrwałe kroczenie drogą lectio divina w codzienności pomoże uczestnikom rekolekcji pogłębiać coraz bardziej swoją relację z Jezusem, Słowem Wcielonym.

Scroll to Top