S. Renata Kraszewska odeszła do Domu Ojca

Pan powołał do Siebie naszą siostrę, Renatę Janinę Kraszewską. Siostra Renata ostatnie lata swojego życia spędziła we wspólnocie p.w. św. Antoniego  w Więcborku. Zmarła 19 lipca 2021 roku w  wieku 77 lat,  w roku złotego jubileuszu życia ślubami zakonnymi. 

Janina Kraszewska – Siostra Renata urodziła się 10 grudnia 1943 roku w Zborowie (pow. Łask) z ojca Stefana i matki Marianny z d. Dąbrowskiej. Miała dwoje rodzeństwa: siostrę i brata. W 1949 roku wraz z rodzicami i rodzeństwem przyjechała na Ziemie Odzyskane. Jako 7 letnia dziewczynka rozpoczęła naukę w Szkole Podstawowej w Dzikowie, pow. Wałcz, a potem kontynuowała naukę w Szkole Ogrodniczej w Nakle. W latach 1963 – 1968 roku pracowała w swoim zawodzie ogrodnika w trzech różnych Przedsiębiorstwach Rolnych.

W tym czasie rozwijało się także jej powołanie i pragnienie, aby poświęcić się Bogu. Ostateczną decyzję wstąpienia do Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek, Janina podjęła 08 grudnia 1968 roku. Po odbyciu formacji początkowej, 25 sierpnia 1971 s. Renata złożyła pierwszą profesję zakonną, a pięć lat później śluby wieczyste. Jej ulubionym zajęciem była oczywiście praca w ogrodzie, choć w swym życiu zakonnym podejmowała różne posługi: jako zakrystianka, kierowca, posługa księżom emerytom w Zamartem. Wszystkim Siostrom, które znały s. Renatę kojarzy się ona z pieszymi pielgrzymkami do Matki Bożej na Jasną Górę. Każdego roku, jak tylko kondycja pozwalała i nogi w miarę niosły, s. Renata szła pieszo 300, czy 600 km. Bardzo ubolewała i tęskniła za pielgrzymkami, gdy nogi zaczęły chorować. Teraz odbywa już swoją ostatnią pielgrzymkę do Tronu Matki, która wierzymy, że zaprowadzi ją w ramiona Swego Syna.

Siostra Renata ostatnie lata swojego życia spędziła we wspólnocie p.w. św. Antoniego  w Więcborku. Zmarła 19 lipca 2021 roku w  wieku 77 lat,  w roku złotego jubileuszu życia ślubami zakonnymi. Jej pogrzeb odbędzie się 22 lipca o godz. 11.00. w kościele parafialnym w Więcborku, jej ciało spocznie  w kwaterze Sióstr Franciszkanek na cmentarzu w Więcborku.

Niech spoczywa w pokoju wiecznym!

Scroll to Top