Rekolekcje zakonne dla sióstr w Orliku

W dniach od 3 do 10 lutego w Domu Prowincjalnym w Orliku odbyła się pierwsza seria dorocznych rekolekcji zakonnych, które wygłosił o. dr Franciszek Chodkowski OFM . Wzięło w niej udział ponad 30 sióstr Franciszkanek z różnych wspólnot naszej Prowincji.

Tematem przewodnim przeplatającym się przez wszystkie konferencje była formacja jako droga, na której dojrzewa realizacja naszego powołania chrześcijańskiego i zakonnego. Ojciec rekolekcjonista nie tylko przypomniał uczestniczkom fundamentalne prawdy o formacji, ale poruszył wiele ważnych kwestii, m.in. trudności i przeszkody, które możemy napotkać na drodze formacji, różnice między formacją a wychowaniem, jakie przestrzenie naszego życia i w jaki sposób mogą podlegać formowaniu. Był to bardzo cenny i owocny czas zatrzymania się i oderwania od codziennych posług, by trwać przy Panu na licznych godzinach adoracji i medytacji, odnawiając siły duchowe i fizyczne.

Scroll to Top