Relacja z rekolekcji dla młodych „Rozeznaj”

W dniach 26-28.01.2024 do Orlika zawitała młodzież na weekendowe rekolekcje z cyklu „Mój wybór”, tym razem pod hasłem „Rozeznaj”. W większej części to osoby, które postanowiły dobrze zacząć czas ferii zimowych, ale zdecydowanie wszyscy zechcieli się zatrzymać.

W końcowych świadectwach często powtarzały się słowa, że to był dobry czas. Mogliśmy się zatrzymać, zastanowić nad sobą, swoim życiem, spotkać z Bogiem i innymi młodymi, dla których wiara jest ważna. Prowadzący: o. Rafał Dudek – benedyktyn, s. Magdalena i s. Bernadetta – franciszkanki, byli pełni podziwu dla tych młodych ludzi i doświadczenia tego, że młodzież ma piękne pragnienia i potrafi szukać dobrych sposobów na ich realizację.

Podczas rekolekcji wsłuchiwaliśmy się, jak odnajdywać Wolę Bożą, jak rozeznawać i wybierać między dobrem a dobrem, między dobrem a złem oraz jak odpowiedzieć na plan, jaki przygotował nam Tata w Niebie. Towarzyszyły nam fragmenty Ewangelii związane z powołaniem uczniów, jeziorem i rybami. To było inspiracją do warsztatów plastycznych, w czasie których mogliśmy twórczo wyrazić siebie i to, co w nas pracowało.

A to jedno ze świadectw:

Uczestniczyłam w rekolekcjach „Rozeznaj” w Orliku. Był to czas wielu przemyśleń i poruszeń serca. Ważnym elementem były konferencje podczas, których Ojciec prowadzący rekolekcje wyjaśnił, jak rozeznawać sprawy codziennie oraz te, które będą wyborami na całe życie. Ojciec mówił też o tym, jak wybierać między dobrem a złem. Podczas rekolekcji był też oczywiście czas na Eucharystię, adorację i rozważanie Słowa Bożego. Najważniejszymi myślami w czasie rekolekcji było dla mnie na pewno to, że Pan Bóg nigdy nie zostawia nas z naszym problemem, że On będzie z nami o to „walczył”. Mam Mu zaufać tak na 100%, bez żadnego „ale”. Kiedy dokonuję ważnego wyboru, to ZAWSZE mam pytać Pana Jezusa, co On o tym myśli, żeby to nie było tylko po mojemu. Mam pytać Pana Jezusa, jakie On ma dla mnie propozycje i plany. Wobec zła nie jesteśmy bezradni i mogę odrzucać zło, a nie je przyjmować i ulegać mu. Był to dla mnie owocny czas, dlatego zachęcam wszystkich młodych do skorzystania z takiej możliwości. Uważam, że naprawdę warto!! 

Marysia

Kilka zdjęć z rekolekcji poniżej, a wszystkie można zobaczyć w naszej GALERII:

Scroll to Top