Rozważanie na IV Niedzielę Zwykłą w roku B

Jezus naucza jak ten, który ma władzę – rozważanie do Ewangelii na IV niedzielę zwykłą w roku B.

W danym fragmencie Ewangelii widzimy Jezusa, który przemawia i działa z wielką mocą. Nauka Jego zdumiewa słuchających, budzi zdziwienie oraz zachwyt. Jest inna niż słowa uczonych w Piśmie. Potwierdzeniem nauczania Jezusa staje się wypędzenie ducha nieczystego z opętanego.

Człowiek  doświadcza zła z zewnątrz, kiedy widzi zamęt, zagrożenie, brutalność, grzech wokół siebie. Ale może doświadczyć go w sobie, poprzez złe skłonności, wady. Niekiedy jest tego grzechu tak dużo, że czuje się zniewolony,  może dość nawet do opętania – dewastacji wnętrza.  Z pomocą spieszy Jezus, który uwalnia  z sideł Złego, wyrywa z jego panowania. Owe słowa Chrystusa: „Milcz i wyjdź z niego” podobne są do słów uciszenia burzy na jeziorze: „Milcz, ucisz się”. Jezus ucisza nasze burze, dając wolność wprowadza pokój serca i ciszę, jakby stwarzał na nowo.

Przystępując do sakramentu pokuty i pojednania, otrzymujemy odpuszczenie grzechów, co daje nam pokój serca, wewnętrzną ciszę. Aby je zachować należy nieustannie wpatrywać się z wiarą w spojrzenie Jezusa, choćby wszystko wokół „szalało”. Chrystus chce dziś nam powiedzieć: „Patrz na Mnie, czyli ufaj Mi”.

s. Łucja

TEKST NIEDZIELNEJ LITURGII SŁOWA

Scroll to Top