„Rodzinne kolędowanie” w kaplicy orlickiej

W niedzielę 7 stycznia w kaplicy Sióstr Franciszkanek w Orliku miało miejsce wspólne rodzinne kolędowanie, które animowały dzieci ze scholi „Boże Owieczki” z rodzicami, pod przewodnictwem s. Wincenty.

Wydarzenie rozpoczęło się o godzinie 15.00 koronką do Bożego Miłosierdzia. Następnie po przywitaniu wszystkich przybyłych przez s. Wincentę, organistkę, prowadzona przez nią schola „Boże Owieczki” zaprosiła do wspólnego kolędowania śpiewem „Jezusa Narodzonego”. Pomiędzy utworami kolędowymi wplecione zostały wiersze o tematyce bożonarodzeniowej. Śpiew kolejnych pieśni animowały poszczególne rodziny dzieci należących do scholi, siostry, a także członkowie nowopowstałego chóru. We wspólne uwielbienie Boga Wcielonego włączyli się aktywnie licznie przybyli goście i siostry ze wspólnoty. Pełne głębokich przeżyć spotkanie zakończył poczęstunek w naszej „Barce”.

Scroll to Top