Rozważanie na II Niedzielę Zwykłą w roku B

„Oto Baranek Boży”

Słowa wypowiedziane przez św. Jana Chrzciciela do dziś są nieustannie słyszalne, bowiem każdy kapłan we Mszy Świętej przypomina nam, gdzie najpierw ma być utkwiony nasz wzrok, wskazując na Ofiarę Miłości – największy Skarb Kościoła.

Każdy z nas ma głęboką potrzebę i pragnienie poznawania, szukania wciąż na nowo. To poznawanie jest zakotwiczone we wierze, która pozwala dotykać tego, co najbardziej istotne w życiu. Uczniowie uwierzyli, że to właśnie Mesjasz, którego oczekiwano. Dlatego  na  prowokujące pytanie Jezusa: „Czego  szukacie?” odpowiadają pytaniem z pałającym sercem: „Gdzie Mieszkasz?”.

Czy moja wiara prowadzi mnie do pogłębienia relacji z Barankiem Bożym, a Adoracja Najświętszego Sakramentu czy prowadzi do ewangelizacji, by drugi człowiek mógł zobaczyć w moim życiu Odkupiciela?

Jezus Chrystus jak potulny Baranek Boży zaprasza mnie do zażyłości z Sobą, do bycia apostołem, który wskaże drogę i kierunek innym zagubionym, poszukującym Prawdy, drogi do Zbawienia.

Panie, pomóż mi nie tracić z oczu Największego Skarbu Kościoła, którym jesteś, Panie, pełen Miłości Miłosiernej.

s. Maksymiliana

TEKST NIEDZIELNEJ LITURGII SŁOWA

Scroll to Top