Warszawa: spotkanie Krajowej Kongregacji Duszpasterstwa Powołań

Korzystanie z mediów w służbie powołaniom było głównym tematem Krajowej Kongregacji Duszpasterstwa Powołań w Polsce. Spotkanie miało miejsce od 17 do 19 lutego w Warszawie. Przewodniczył mu bp Andrzej Przybylski, delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Powołań. Wśród blisko 120 uczestników w spotkaniu wzięły udział Siostry Franciszkanki: s. Bernadetta i s. Antonia.

Uczestnicy spotkania reprezentowali duszpasterstwo powołań w diecezjach, zakonach i zgromadzeniach zakonnych żeńskich i męskich.

Gościem pierwszego dnia obrad był bp Grzegorz Suchodolski, który omówił stan przygotowań do Światowych Dni Młodzieży w Lizbonie, ze szczególnym uwzględnieniem obecności tematyki powołaniowej na tym wielkim spotkaniu młodych. 

Drugi i trzeci dzień kongregacji poświęcony był tematyce powołań w mediach. O wizerunku Kościoła, wiary i powołań w świecie mediów mówił ks. Leszek Gęsiak SJ, rzecznik Konferencji Episkopatu Polski.

Temat wpływu mediów na życie i odkrywanie powołania współczesnej młodzieży przedstawiła prof. Monika Przybysz z UKSW.

Sobotniej Mszy Świętej przewodniczył bp Rafał Markowski, przewodniczący Rady ds. Środków Społecznego Przekazu KEP. Wskazał on na konieczność używania środków ubogich i bogatych w trosce o powołania. Środki ubogie, ale podstawowe to modlitwa, osobiste świadectwo i ofiara, a bogate to m.in. wykorzystanie mediów do duszpasterstwa powołań.

Na niedzielę zaplanowano spotkanie z o. Michałem Leganem OSPPE, dyrektorem programów katolickich w TVP. Kongregację zakończyła Msza św. pod przewodnictwem bp. Andrzeja Przybylskiego.

Podczas tych trzech dni było wiele okazji do wymiany doświadczeń z działania ośrodków i duszpasterstw powołaniowych.

Za: episkopat.pl

Scroll to Top