Święty czas Triduum Paschalnego…

Rozpoczynamy najważniejszy czas w liturgii i w naszym życiu. Czas Świętego Triduum Paschalnego. Przed nami trzy wyjątkowe dni, na które dostajemy zaproszenie od samego Jezusa. Nie zostawmy Go samego w tych ostatnich godzinach Jego ziemskiego życia. 

Wielki Czwartek wprowadza nas stopniowo w całkowite uniżenie Syna Bożego. Od kilku dni słyszeliśmy w Ewangelii jak Jezus otwarcie, jawnie przyznaje się do tego, że jest Mesjaszem. Czyni coraz więcej znaków, które mógłby zrobić tylko Bóg. I coraz bardziej staje w opozycji do faryzeuszów i uczonych w Piśmie. Ale jednocześnie możemy zaobserwować także, że im więcej ludzi wierzy, że On jest tym, który miał przyjść, by wyzwolić Izraela, tym mniej Jezus przypisuje sobie chwały, która należałaby się Jemu z tego tytułu.
W Wielki Czwartek pozwólmy Mu umyć nam nogi. Niech obmyje nasze dusze z kurzu słabości, grzechów, wewnętrznego chaosu. Z tego wszystkiego, co oddala nas od Boga, od Miłości. Przyjmijmy to zaproszenie.

Wielki Piątek to kulminacja Miłości. Nie ma innego momentu w całym roku liturgicznym, w którym moglibyśmy doświadczyć większej czułości i troski ze strony Pana Boga. Przeżyjmy moment Męki i Śmierci Jezusa, który usłyszymy podczas tej celebracji; uczcimy Krzyż, który sam Jezus obdarzył swoim pocałunkiem i trwajmy przy Jego grobie, by doświadczyć tej Miłości, która płynie z Wielkiego Piątku.

Bądźmy tego dnia tymi, którzy chcą z delikatnością podać Ciało Syna Maryi w Jej ramiona.

Wielka Sobota to czas ciszy. Stwórca Świata spoczywa we wnętrzu ziemi. I dopiero, gdy nastanie mrok, wzejdzie Słońce Sprawiedliwości, Zwycięzca Śmierci! Podążmy wraz z kobietami do pustego grobu, doświadczmy tego niezwykłego trzęsienia ziemi, by spotkać się ze Zmartwychwstałym! By wypełniła nas radość spełnionej obietnicy: oto już nie ma lęku, strachu, śmierci. Jest Ten, który otrze wszelką łzę.

Przyjmijmy w te Święta Wielkiej Nocy zaproszenie do życia eschatologicznego, choć jeszcze ziemskiego.

Pamiętajmy, że po rozpoczęciu liturgii wielkoczwartkowej kończy się ona dopiero błogosławieństwem wielkanocnym. Wszystko, co robimy w te dni jest zatem liturgią, niech więc będzie święte.

W Wielki Piątek, jako w jedyny dzień w roku, nie odprawia się Mszy Świętej. Uczcijmy ten moment naszą obecnością. W tym dniu obowiązuje też post ścisły.

s. Oliwia

Scroll to Top