Wyczekiwana uroczystość beatyfikacji

Historyczna uroczystość beatyfikacji, tak długo wyczekiwana, staje się faktem. Dnia 12 września o godz. 12:00 w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie odbędzie się beatyfikacja kard. Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia, i Matki Elżbiety Róży Czackiej, Założycielki Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża z Lasek. 

Tych dwoje wyjątkowych ludzi, jak napisali polscy biskupi, „połączyła świętość”. Swoim życiem głęboko wpisali się w historię Polski w XX wieku, kształtując jej rysy. Może warto dowiedzieć się o nich coś więcej? Poniżej kilkuminutowa prezentacja przygotowana przez nasze siostry z okazji beatyfikacji.

Więcej informacji na temat uroczystości beatyfikacji można znaleźć na oficjalnej stronie: beatyfikacja.info . Znajdują się tam życiorysy obu błogosławionych, spis miejsc, w których uroczystość beatyfikacji będzie można obejrzeć na telebimie, linki do transmisji online, a także informacje o obywających się wydarzeniach okolicznościowych: prelekcjach i koncertach, orszaku i spektaklu poświęconym Prymasowi Tysiąclecia oraz warszawskiej grze miejskiej o kardynale Wyszyńskim.

Scroll to Top