X edycja „Przystani” w Pelplinie

Już po raz dziesiąty młodzież pelplińska zgromadziła się w stolicy diecezji na Warsztatach dla Duszy „Przystań”, tym razem pod hasłem „Eucharystia autostradą do Nieba”.

Spotkanie rozpoczęły różnego rodzaju warsztaty: muzyczne, taneczne i uwielbienia flagami, rękodzielnicze, gry terenowej po zabytkach i ogrodach Pelplina, medialne i sportowe.

Po przerwie na posiłek o godz. 15 spotkaliśmy się razem pod sceną na dalszą część programu. Ks. Radosław Karczewski poprowadził modlitwę rachunku sumienia, a następnie zachęcił do skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania. Śpiewaną Koronkę do Miłosierdzia Bożego poprowadził ks. Zbigniew Giełdon i połączone zespoły „Na Cały Głos” z Pelplina oraz „Nieboskłonni” z Tczewa. Obecni mogli też wysłuchać świadectwa wygłoszonego przez jedną z uczestniczek Szkoły Animatorów i Liderów Diecezji Pelplińskiej. Również w tym czasie w kaplicy seminaryjnej trwała adoracja Najświętszego Sakramentu. 

W ramach warsztatów rękodzielniczych młodzież z pomocą Sióstr Franciszkanek i wolontariuszy wykonała różańce, które następnie zostały rozdane wśród uczestników „Przystani”.

Centralnym punktem programu była wspólna Eucharystia w Bazylice katedralnej pod przewodnictwem bp Ryszarda Kasyny. Homilię wygłosił bp pomocniczy Arkadiusz Okroj. Na wstępie podkreślił, że „jest w nas pragnienie tworzenia normalności i to takiej, na którą my będziemy mieli wpływ”. Przejawem tej normalności, zdaniem kaznodziei, „jest powrót do duchowości eucharystycznej”. Piękny przykład zostawił nam w tym względzie bł. Carlo Acutis, który patronował tegorocznej edycji „Przystani”, nazywając Eucharystię „autostradą do Nieba”.

Ostatnim punktem wydarzenia był koncert ewangelizacyjny przygotowany przez zespoły muzyczne „Na cały głos” i „Nieboskłonni”, podczas którego uwielbialiśmy Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie. Spotkanie zakończył ks. bp Ryszard udzielając wszystkim uczestnikom pasterskiego błogosławieństwa na czas zbliżających się wakacji.

Zdjęcia za: Radio Głos

Scroll to Top