Z serca płynące „Bóg zapłać!”

Drodzy nasi Darczyńcy i Przyjaciele!

„Człowiek jest Wielki nie przez to co posiada, lecz przez to kim jest,
nie przez to co ma, lecz przez to czym dzieli się z innymi…”

– św. Jan Paweł II

Z serca przepełnionego wdzięcznością pragniemy podziękować Wam za okazywaną nam pomoc, wsparcie i modlitwę, każdemu i każdej z Was z osobna.

Dzięki Waszej dobroci zarówno my oraz ludzie, do których jesteśmy posłane, doświadczamy Dobroci samego Boga. Wasza ofiarność pomaga nam nieść pomoc innym i być dla nich świadkami nadziei.

Dziękujemy, że jesteście i zapewniamy o naszej modlitwie za Was i w Waszych intencjach. Życzymy Wam Bożego błogosławieństwa, by nadchodzący 2023 rok był czasem doświadczania Bożej łaski w codzienności wypełnionej Jego Miłością – On się będzie troszczył! W Jego oczach jesteście naprawdę wielcy!

Scroll to Top