Sercem przy Słowie – Rozważanie Ewangelii na dzień 1 stycznia

„Opowiedzieli, co im zostało objawione o tym Dziecięciu” – rozważanie fragmentu Ewangelii przypadającego na niedzielę 1 stycznia, Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi.

Pasterze, to grupa ludzi z marginesu społeczności izraelskiej. Byli uważani za grzeszników, nieczystych, niegodnych. Ale to właśnie oni jako pierwsi tej wyjątkowej nocy usłyszeli radosną nowinę –  spełniły się proroctwa, obietnice Boga, na które Izrael czekał wiekami. To oni jako pierwsi zobaczyli Boga – Człowieka i oddali Mu pokłon.

Ile razy prosiłeś o coś Boga, a wydawało się, że zwleka z wysłuchaniem twojej prośby lub nawet jej nie słyszy? 

A ile razy czułeś się nikim w oczach swoich, w oczach bliskich lub w oczach Boga?

Ile razy „zawiodłeś” się na Bogu? Ile razy wydawało Ci się, że zrobiłeś coś, czego nikt, a na pewno Bóg ci nie wybaczy?

A może już dawno przestałeś wierzyć w przebaczenie i zamknąłeś się na wiarę, Boga, Kościół…?

Może Boże Narodzenie to dla ciebie tylko choinka i prezenty, a solenizant jest gdzieś na marginesie?
Właśnie do takich osób przyszli Aniołowie ogłaszając im przyjście na świat Zbawiciela, właśnie do takich osób przychodzi Jezus i pragnie ich towarzystwa. Właśnie dziś przychodzi do Ciebie.

s. Oliwia

Z Ewangelii wg św. Łukasza (Łk 2,16-21)

Pasterze pospiesznie udali się do Betlejem i znaleźli Maryję, Józefa oraz leżące w żłobie Niemowlę. Gdy Je ujrzeli, opowiedzieli, co im zostało objawione o tym Dziecięciu. A wszyscy, którzy to słyszeli, zdumieli się tym, co im pasterze opowiedzieli.
Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im to zostało przedtem powiedziane.
Gdy nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać Dziecię, nadano Mu imię Jezus, którym Je nazwał anioł, zanim się poczęło w łonie Matki.

Scroll to Top