Rozważanie na XXI niedzielę zwykłą w roku A

Ewangelia XXI niedzieli zwykłej w roku A zaprasza nas, by dołączyć do grona Apostołów i odpowiedzieć sobie na ważne pytania, jakie Jezus stawia swoim uczniom.

W dzisiejszej Ewangelii widzimy Jezusa przybywającego wraz z apostołami w okolice Cezarei Filipowej. Widzimy Jezusa,  który ciągle jest w drodze, do czego zaprasza swoich uczniów; także każdego z nas.  

Jesteśmy zaproszeni do refleksji nad tym,  Kim jest dla nas Jezus,  jakie miejsce zajmuje w naszym życiu. Jest to zaproszenie do bardzo konkretnej,  osobistej odpowiedzi,  która będzie owocem głębokiej relacji z Bogiem,  ale również darem łaski.  Wszak święty Piotr nie rozpoznał w Jezusie Mesjasza sam z siebie,  ale objawił mu to Ojciec.  „Nikt nie może powiedzieć bez pomocy Ducha: Panem jest Jezus”. 

Mateuszowa perykopa ukazuje jeszcze jedną ważną prawdę.  Jezus jest Tym, Który w pełni objawia ludziom ich tożsamość, pomaga odkryć to, co jest widoczne tylko dla oczu Boga. On nie patrzy na Piotra przez pryzmat jego słabości.  Nie widzi w nim słabego,  kruchego człowieka, który zawsze chce być pół kroku przed Jezusem, ale widzi skałę, opokę, fundament przyszłego  Kościoła . 

Podobnie patrzy Jezus na każdego z nas.  Widzi więcej i nigdy nie przestaje w nas wierzyć.  

Kim zatem dla Ciebie jest Jezus? I co mówi o Tobie? 

s. Faustiana

TEKST NIEDZIELNEJ LITURGII SŁOWA

Scroll to Top