Sercem przy Słowie – rozważanie na II niedzielę Wielkiego Postu w roku A

„ …a z obłoku odezwał się głos:  «To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie!»”. ( Mt 17,5)


Na II niedzielę Wielkiego Postu Kościół daje nam do medytacji bardzo ważne wydarzenie z życia Pana Jezusa i Apostołów: Przemienienie na górze Tabor.

Skupmy naszą uwagę na zacytowanych powyżej słowach, zwłaszcza: „Jego słuchajcie”.  Może warto na samym początku zadać sobie pytanie: Czy ja naprawdę chcę słuchać Jezusa? Czy ja rozumiem jak ważna jest odpowiedź na to pierwsze pytanie?

Od tej odpowiedzi zależy wszystko. Moja zdecydowana decyzja słuchania Jezusa pomoże mi podjąć kolejne kroki: zadbam o czas, miejsce słuchania Go, czytania Pisma Świętego, przygotowania komentarza do niego itp.

A jeśli z trudem przychodzi mi podjąć taką decyzję, to może warto zapytać: o co chodzi? W czym problem? Co jest tak naprawdę tą przeszkodą w słuchaniu Jezusa?

Papież Franciszek uwrażliwia nas: „ nie pozwólmy, by (Słowo Boże) padło w pustkę”. Zawalczmy o czas, miejsce, żyzną glebę naszych serc, byśmy z miłością słuchali Boga, a w konsekwencji i naszych bliskich.

s. Edyta

TEKST NIEDZIELNEJ LITURGII SŁOWA

Scroll to Top