Sercem przy Słowie – rozważanie na III niedzielę zwykłą w roku A

„Odtąd Jezus zaczął nauczać”. Ewangelia odczytywana w III niedzielę zwykłą w roku A wprowadza nas w moment, w którym zbawcza misja Jezusa ukazuje się w sposób jawny i publiczny, poprzez głoszenie wezwania do nawrócenia. Pochylmy się nad Słowem, które Bóg kieruje do nas i wsłuchajmy się w nie naszym sercem.

Dzisiejsza Ewangelia ukazuje naszego Pana u progu publicznej działalności. Głoszenie Dobrej Nowiny rozpoczyna Jezus nie od przedstawicieli elit religijnych czy możnowładców, ale od pogrążonych w ciemnościach grzechu pogan.

Mistrz z Nazaretu pokazuje, że nie ma takiej ciemności, która byłaby dla Niego zbyt ciemna, takiego grzechu, którego nie mógłby wybaczyć, takiego człowieka, który nie byłby wart Jego obecności i uwagi.

Jezus nie tylko przechodzi przez Galileę, ale osiedla się tam. Zamieszkuje pośród ludzkich słabości, aby właśnie w tej krainie nawoływać do nawrócenia – do zmiany nie tylko postępowania, ale także myślenia. Postawa Jezusa całkowicie wywraca dotychczasowy porządek świata, łamie schematy, otwiera na nowość. Wreszcie, zaprasza do udziału w tej nowości.

Otwórzmy się na Słowo Boże i pozwólmy mu ewangelizować nasze mroczne krainy śmierci, by mogło w nich zapanować światło Jego życia.

s. Faustiana

TEKST NIEDZIELNEJ LITURGII SŁOWA

Scroll to Top