Sercem przy Słowie – rozważanie na Niedzielę Zesłania Ducha Świętego w roku A

Liturgia Słowa z Uroczystości Zesłania Ducha Świętego przenosi nas do Wieczernika, gdzie zgromadzeni są Apostołowie. Niech to spotkanie ze Słowem poprowadzi nas do przyjęcia Ducha Świętego, którego także nam posyła Jezus.

„Pokój wam!”

W dzisiejszym fragmencie Ewangelii słyszymy jak Jezus pragnie, abyśmy byli ludźmi pokoju. Abyśmy szukali tego, co nas łączy, nie tego co dzieli. Abyśmy nauczyli się wnosić dobro w trudne, może czasem konfliktowe sytuacje.

Pokój znajduje się poprzez krzyż. Pan Jezus posyła do nas Ducha pokoju już po swoim zwycięstwie na Krzyżu. Uczy nas, że zatopieni w Jego miłości będziemy potrafili przetrwać to, co najtrudniejsze. Dla chrześcijanina, człowieka pokoju, nie ma sytuacji, w których nie znalazłby pocieszenia od Ducha Świętego. Jezus tego Ducha posyła dziś do mnie. Tylko czy chcę Go przyjąć?

To od tego Ducha mam moc, by wybaczać wszystko, każde zranienie, przykrość. To Duch Święty kieruje mnie na te drogi pokoju, drogi, po których chodzi sam Bóg! Bo błogosławieni są ci, którzy przynoszą pokój, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie! 

s. Oliwia

TEKST NIEDZIELNEJ LITURGII SŁOWA

Scroll to Top